Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

206. Pravilnik o spremembi Pravilnika o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti, stran 593.

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena in za izvajanje 148. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti
1. člen
V Pravilniku o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti (Uradni list RS, št. 71/09) se 9. točka v Prilogi I spremeni tako, da se glasi:
»9. Operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let. Vsebovati mora aktivnosti, katerih namen je:
– izvajanje shem kakovosti,
– načrtovanje in usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem,
– pospeševanje koncentracije ponudbe,
– pospeševanje skupnega trženja proizvodov in
– povečevanje konkurenčnosti.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2009
Ljubljana, dne 11. decembra 2009
EVA 2009-2311-0155
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano