Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2010 z dne 22. 1. 2010

Kazalo

162. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 479.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09 in 81/09) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2009/36/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve Priloge III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 98 z dne 17. 4. 2009, str. 31; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/36/ES) in popravkoma te direktive (UL L št. 103 z dne 23. 4. 2009, str. 30 in UL L št. 105 z dne 25. 4. 2009, str. 38)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2009/159/EU z dne 16. decembra 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 336 z dne 18. 12. 2009, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/159/EU)«.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih izdelkov morajo najpozneje do 15. oktobra 2010 uskladiti označevanje kozmetičnih izdelkov z Direktivo Komisije 2009/129/ES z dne 9. oktobra 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 267 z dne 10. 10. 2009, str. 18).
3. člen
Kozmetični izdelki, katerih sestava ni v skladu z Direktivo Komisije 2009/130/ES z dne 12. oktobra 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve Priloge III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 268 z dne 13. 10. 2009, str. 5), so lahko v prometu do 15. julija 2010.
4. člen
Dobavitelji kozmetičnih izdelkov morajo najpozneje do 1. novembra 2011 uskladiti označevanje kozmetičnih izdelkov v skladu z Direktivo Komisije 2009/134/ES z dne 28. oktobra 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 282 z dne 29. 10. 2009, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/134/ES).
Kozmetični izdelki, ki niso označeni v skladu z Direktivo 2009/134/ES in so bili dani v promet pred 1. novembrom 2011, so lahko v prometu še do 1. novembra 2012.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2009
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-2711-0078
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje