Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3334. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren, stran 10276.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5), 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/ 98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 25. redni seji dne 9. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren (Uradni list RS, št. 43/08) se v 11. členu v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Svet zavoda šteje enajst članov«. V 11. členu se druga alineja v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: »pet predstavnikov delavcev«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009-1
Miren, dne 9. septembra 2009
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.