Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3333. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 10276.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 13. redni seji dne 18. 9. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. štev. 3771/3, pot v izmeri 157 m2, in 3771/2, pot v izmeri 46 m2, ob vpisane pri vl. št. 997, k. o. Travnik.
II.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Loški Potok.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2009
Loški Potok, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.