Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3331. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o., stran 10275.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 29. seji dne 24. 9. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08, 121/08, 5/09 – popravek in 43/09) se spremeni druga alinea prvega odstavka 13. člena tako, da se glasi:
»– Organizacijska enota Višja strokovna šola«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.