Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

647. Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase, ter o višini premije v letu 2009, stran 2314.

Na podlagi pete alinee tretjega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08) Vlada Republike sprejme
S K L E P
o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase, ter o višini premije v letu 2009
I.
Premija za električno energijo, proizvedeno s sosežigom biomase, pri katerem predstavlja biomasa do 5% energijske vrednosti vhodne energije in kjer za sosežig ni opravljena rekonstrukcija kurilne naprave, znaša:
– za sosežig biomase in lignita: 33,6 €/MWh,
– za sosežig biomase in rjavega premoga: 19,2 €/MWh.
II.
Količina električne energije, ki je upravičena do premije za sosežig, znaša:
– 185 GWh za sosežig biomase in lignita,
– 31 GWh za sosežig biomase in rjavega premoga.
III.
Premija za električno energijo, proizvedeno s sosežigom, na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpor ter na podlagi predanih potrdil o izvoru centru za podpore izplačuje center za podpore pri družbi Borzen, d.o.o.. Dinamika izplačevanja podpore se uredi s pogodbo med centrom za podpore in proizvajalci električne energije s sosežigom biomase glede na razpoložljiva sredstva.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36000-2/2009/4
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2009-2111-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik