Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5202. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009, stran 15606.

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS,125/08, 20/09 – ZDoh-2D in 110/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2009.
2. člen
(1) Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem, drugem in šestem odstavku 337. člena, prvem odstavku 338. člena ter v 339. členu Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D in 110/09, v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatki za odmero dohodnine se pošljejo davčnemu organu in zavezancem za dohodnino najpozneje do 1. februarja 2010.
3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.
4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastopijo statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke za odmero dohodnine ustrezen pravni naslednik.
(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podatkov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-580/2009
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-1611-0007
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance