Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2008 z dne 25. 8. 2008

Kazalo

3665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 11840.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08 in 73/08) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2007/67/ES z dne 22. novembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2007, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/67/ES)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2008/42/ES z dne 3. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 93 z dne 4. 4. 2008, str. 13) in njenim Popravkom (UL L št. 136 z dne 24. 5. 2008, str. 52) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/42/ES)«.
2. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se od 16. februarja 2009, kozmetični proizvodi, ki niso usklajeni z Direktivo Komisije 2008/14/ES z dne 15. februarja 2008 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 42 z dne 16. 2. 2008, str. 43), ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
3. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se od 4. oktobra 2009, kozmetični proizvodi, ki niso usklajeni z Direktivo 2008/42/ES, ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-2711-0060
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje