Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2981. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 9394.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07 in 124/07) se v 1. členu besedilo ''Direktivo Komisije 2007/54/ES z dne 29. avgusta 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 226 z dne 30. 8. 2007, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/54/ES)'' nadomesti z besedilom ''Direktivo Komisije 2007/67/ES z dne 22. novembra 2007 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namen prilagoditve Priloge III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2007, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/67/ES).''
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2008-UK
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2008-2711-0059
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje