Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2428. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom, stran 6143.

Na podlagi sedmega odstavka 22.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05) se v drugem odstavku 16. člena besedilo »Za glavnega analitika semena in analitike semena« nadomesti z besedilom »Za glavnega analitika semena, analitike semena ter vzorčevalce semena«.
2. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prijavitelji v prijavi označijo za opravljanje katere dejavnosti se prijavljajo in navedejo podatke o izpolnjevanju zahtev iz 15. oziroma 16. člena tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007/4
Ljubljana, dne 8. maja 2007
EVA 2007-2311-0055
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano