Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3970. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 9783.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05 in 26/06) se v 1. členu besedilo »Direktive Komisije 2005/80/ES z dne 21. novembra 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov za namene prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 303 z dne 22. 11. 2005, str. 32)« nadomesti z besedilom »Direktive Komisije 2006/65/ES z dne 19. julija 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki za namen prilagoditve prilog II in III k Direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 198 z dne 20. 7. 2006, str. 11)«.
2. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo najpozneje do 1. decembra 2006 uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov s prilogo Direktive 2006/65/ES.
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s prilogo Direktive 2006/65/ES, so lahko v prometu še do 1. decembra 2006.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2006-UK
Ljubljana, dne 25. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0167
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje