Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006

Kazalo

2087. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, stran 5249.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 69. seji dne 13. 4. 2006 sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
1.
V 4. točki Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (Uradni list RS, št. 56/96, 78/01, 87/01, 81/03, 23/04 in 41/05) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
"Svet ima sedemnajst članov in ga sestavljajo predstavniki:
– Ministrstva za šolstvo in šport
– Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstva za kulturo
– Ministrstva za okolje in prostor
– Ministrstva za zdravje
– Ministrstva za finance
– Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj
– Urada Republike Slovenije za mladino
– Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
– Študentskega sveta Univerze v Mariboru
– Študentskega sveta Univerze na Primorskem
– 5 predstavnikov Študentske organizacije Slovenije''.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 01301-2/2006/7
Ljubljana, dne 13. aprila 2006
EVA 2006-3211-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik