Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006

Kazalo

882. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja pravosodja, stran 2380.

Na podlagi četrte alineje 9. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja pravosodja
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina dodatka za dvojezičnost direktorjev(a) na področju pravosodja (v nadaljnjem besedilu: direktorji), ki delajo na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, kjer je italijanski ali madžarski jezik tudi uradni jezik.
2. člen
(1) Direktorjem pripada dodatek za dvojezičnost v naslednji višini:
+-------------+-----------------------+----------------+-------------------+
|  Šifra  |  Tip osebe javnega  | Ime delovnega |  Dodatek za   |
| delovnega |     prava     |   mesta   |  dvojezičnost  |
|  mesta  |            |        | v % od osnovne  |
|       |            |        |    plače    |
|       |            |        |          |
+-------------+-----------------------+----------------+-------------------+
|B017106   |Pravosodni organ (PO) | Sekretar PO  |    6 %    |
|       |            |        |          |
+-------------+-----------------------+----------------+-------------------+
|B017501   |Javni gospodarski   | Direktor JGZ |    5 %    |
|       |zavod (JGZ)      |        |          |
|       |            |        |          |
+-------------+-----------------------+----------------+-------------------+
(2) Namestniku direktorja, strokovnemu direktorju, članu uprave ali strokovnemu vodji pripada dodatek iz prejšnjega odstavka v enaki višini.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-35/2005
Ljubljana, dne 23. februarja 2006
EVA 2006-2011-0031
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje