Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2005 z dne 9. 9. 2005

Kazalo

3599. Pravilnik o priznanju Manevrska struktura narodne zaščite, stran 8605.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o priznanju Manevrska struktura narodne
zaščite
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ustanavlja priznanje Manevrske strukture narodne zaščite (v nadaljnjem besedilu: MSNZ), ki se podeljuje za izjemne zasluge pri organiziranju in delovanju MSNZ ter za prispevek in zasluge pri opravljanju nalog po odločitvi organizatorja MSNZ.
(2) Priznanje iz prejšnjega odstavka podeljuje minister za obrambo kot red MSNZ in medaljo MSNZ.
II. VRSTE PRIZNANJ
2.1 Red MSNZ
2. člen
(1) Priznanje red MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ, prejemnikom spominskega znaka Znak MSNZ 1990, ki so opravljali dolžnosti organizatorjev MSNZ, za izjemne zasluge pri organiziranju in delovanju MSNZ v obdobju od 17. maja do 4. oktobra 1990.
(2) Za pomemben prispevek pri organiziranju MSNZ se priznanje red MSNZ izjemoma lahko podeli tudi pripadniku MSNZ, ki ni opravljal dolžnosti organizatorja MSNZ.
(3) Priznanje red MSNZ ima tri stopnje in se podeljuje kot red MSNZ I. stopnje, red MSNZ II. stopnje in red MSNZ III. stopnje.
3. člen
(1) Red MSNZ I. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na državni ravni.
(2) Red MSNZ II. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na pokrajinski ravni.
(3) Red MSNZ III. stopnje se praviloma podeli organizatorjem MSNZ na občinski ravni.
4. člen
(1) Priznanje red MSNZ je obdano z reliefno oblikovanim vencem z lipovimi listi. V sredini venca je reliefno oblikovan simbol MSNZ. Na sredini, v zgornjem delu roba, je pritrjeno obešalo, prek katerega se priznanje s kovinskim obročem pripne na vmesno nosilno ploskev. Vmesna nosilna ploskev je pomanjšana medalja MSNZ, ki ima na sredini sprednjega dela vkovan umetni kamen cirkon, premera 3 mm za I. stopnjo, 2 mm za II. stopnjo in 1 mm za III. stopnjo. Na zadnji strani priznanja sta vgravirana ime in priimek prejemnika ter letnica podelitve priznanja. Priznanje visi na temno modrem traku, na katerem je na vsaki strani vzdolžno vtkana slovenska zastava.
(2) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
5. člen
Nadomestne oznake za rede MSNZ so:
– za red MSNZ I. stopnje moder pravokotnik, ki ima na vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini aplikacijo pozlačene vmesne ploskve z vkovanim cirkonom premera 3 mm;
– za red MSNZ II. stopnje moder pravokotnik, ki ima na vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini aplikacijo srebrno patinirane vmesne ploskve z vkovanim cirkonom premera 2 mm;
– za red MSNZ III. stopnje moder pravokotnik, ki ima na vsaki strani vzdolžno vtkano slovensko zastavo ter na sredini aplikacijo bakreno patinirane vmesne ploskve z vkovanim cirkonom premera 1 mm.
2.2 Medalja MSNZ
6. člen
(1) Priznanje medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ, prejemnikom spominskega znaka Znak MSNZ 1990, za prispevek in zasluge pri opravljanju nalog po odločitvi organizatorja MSNZ v obdobju od 17. maja do 4. oktobra 1990.
(2) Priznanje medalja MSNZ ima tri stopnje in se podeljuje kot zlata, srebrna in bronasta medalja MSNZ.
7. člen
(1) Zlata medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ, ki so s svojim delom in ravnanjem pomembno prispevali k uspešnemu izvajanju nalog, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost.
(2) Srebrna medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ, ki so s svojimi delom in ravnanjem prispevali k uspešnejšemu izvajanju nalog, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost.
(3) Bronasta medalja MSNZ se lahko podeli pripadnikom MSNZ za uspešno izvajanje nalog, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter obveščevalno in protiobveščevalno dejavnost.
8. člen
(1) Priznanje medalja MSNZ vseh treh stopenj je okrogle oblike z nakazanimi petimi sklenjenimi obroči, ki se proti sredini dvigujejo do okrogle ploskve. Osnovna ploskev je z vdolbenimi robovi od sredine proti robu razdeljena na 13 enakih polj. Na sredini okrogle ploskve je simbol MSNZ. Na zadnji strani je ob zgornjem robu napis MSNZ, v sredini sta vgravirana ime in priimek prejemnika ter pod njima letnica podelitve priznanja. Priznanja so glede na stopnjo zlate, srebrne in bronaste barve. Priznanje visi na zelenem traku.
(2) Priznanja vseh treh stopenj so izdelana iz srebra.
9. člen
Nadomestne oznake za medalje MSNZ so:
– za zlato medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima na sredini 13 mm širok pas zlate barve;
– za srebrno medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima na sredini 13 mm širok pas srebrne barve;
– za bronasto medaljo MSNZ zelen pravokotnik, ki ima na sredini 13 mm širok pas bronaste barve.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Podelitev priznanja MSNZ je enkratna. Prejemnik priznanja red MSNZ ni upravičen do priznanja medalja MSNZ in obratno.
(2) Priznanje MSNZ se podeli najpozneje do konca leta 2007.
11. člen
(1) Za postopek predlaganja in podeljevanja, način nošenja ter vodenje evidence priznanja MSNZ se uporabljajo določbe Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96 in 2/03).
(2) K predlogom za podelitev priznanja MSNZ predlagatelj pridobi predhodno mnenje Sekcije MSNZ pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-20/2005-3
Ljubljana, dne 2. septembra 2005.
EVA 2005-1911-0015
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo