Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2005 z dne 17. 2. 2005

Kazalo

436. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 1200.

Na podlagi določb Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) in 9. ter 28. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 45. seji dne 14. 9. 2004, v soglasju z Vlado Republike Slovenije sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03 in 51/04) se v Prilogi 1A za zaporedno številko 32 doda nova zaporedna številka 33, ki se glasi:
  ''
+--+-------------+-+------------+---+----------+-+-+
|33|Revmatologija|6|14-sept-2004|ZZS|1-nov-2004| | |
| |       | |      |  |     | | |
+--+-------------+-+------------+---+----------+-+-+
                         ''.
Dosedanje zaporedne številke 33 do 38 postanejo nove zaporedne številke 34 do 39.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 180/04
Ljubljana, dne 14. septembra 2004.
Predsednik skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
asist. Vojko Kanič, dr. med. l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. 00725-0001/2005/3 z dne 25. januarja 2005.