Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2757. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko, stran 7739.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04), 32. člena, prvega odstavka 33. člena, 154.b in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko (v nadaljnjem besedilu: Odbor za zunanjo politiko) in določijo njegove naloge.
II
Odbor za zunanjo politiko:
a) obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko z delovnega področja Ministrstva za zunanje zadeve.
 
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje misij Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij misij,
– pripravlja predloge za Kolegij predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v bilateralnem in multilateralnem parlamentarnem sodelovanju,
– obravnava poročila delegacij Državnega zbora o sodelovanju in o konkretnih vprašanjih tega sodelovanja.
 
b) V skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in poslovnikom Državnega zbora:
– obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne politike;
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi Evropske unije;
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega področja.
III
Z dnem sprejema tega odloka preneha veljati II. točka Odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko (Uradni list RS, št. 109/2000, 3/01, 24/01, 62/01 in 20/02).
IV
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/110
Ljubljana, dne 21. maja 2004.
EPA 1323-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.