Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2004 z dne 23. 12. 2004

Kazalo

5847. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli funkcijo v vladi, stran 16285.

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94 – ZUstS, 19/94 – ZSS, 44/94 – odl. US, 15/03 – ZZPOFPR in 123/04) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 12. 2004 sprejel
S K L E P
V času, dokler poslanci opravljajo funkcijo v Vladi Republike Slovenije in zato v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih ne morejo opravljati funkcije poslanca, opravljajo to funkcijo v skladu z drugim odstavkom 14. člena navedenega zakona od današnjega dne dalje:
– namesto dr. Milana Zvera, Zvonko Černač, rojen 23. septembra 1962, stanujoč Kraigherjeva 7, Postojna;
– namesto dr. Andreja Bajuka, Ciril Testen, rojen 4. aprila 1947, stanujoč Žagarjeva 3, Tolmin;
– namesto Andreja Bručana, dr. med. spec., Polonca Dobrajc, rojena 8. marca 1960, stanujoča Cigaletova 8, Ljubljana;
– namesto mag. Janeza Drobniča, Franc Capuder, rojen 16. novembra 1962, stanujoč Soteska pri Moravčah 4a, Moravče;
– namesto mag. Andreja Vizjaka, Ivan Grill, rojen 12. februarja 1961, stanujoč Na Tratah 13, Novo mesto;
– namesto dr. Miroslava Lucija, Jožef Ficko, rojen 12. januarja 1961, stanujoč Brezovci 5, Puconci;
– namesto Franca Pukšiča, Marijan Pojbič, rojen 6. februarja 1961, stanujoč Sladki Vrh 35, Sladki Vrh.
Št. 020-02/92-27/169
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 72-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.