Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2003 z dne 26. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2003 z dne 26. 6. 2003

Kazalo

3018. Sklep o potrditvi atlasa ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, stran 9504.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 5. 6. 2003 sprejel
S K L E P
o potrditvi atlasa
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje, devetletno osnovnošolsko izobraževanje, vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, gimnazijsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: zemljepis, geografija, spoznavanje družbe v programu vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, družboslovje.
Razred: 7., 8. oziroma 6. – 9.
letnik: 1. – 4.
Vrsta učnega gradiva: atlas.
Lektor: Andreja Šuler.
Recenzent: dr. Sabina Popit, Marjeta Vidmar, Vili Podgoršek.
Likovno-tehnični urednik: Peter Miklič.
Fotograf: Arhiv MKZ.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa, 3 šolska leta za devetletno osnovnošolsko izobraževanje, 5 šolskih let za gimnazijsko in strokovno izobraževanje.
Založnik: MKZ, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-4/2003-275
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje