Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2001 z dne 4. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2001 z dne 4. 10. 2001

Kazalo

4039. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, stran 7958.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99-ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 12. 9. 2001
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica
1
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška c. 21, Kamnik. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik.
4
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih objavljen naknadno.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-6/00
Ljubljana, dne 12. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.