Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3050. Sklep o uskladitvi zneska delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug in o uskladitvi vrednosti premoženja za leto 2000, stran 8198.

Na podlagi osmega odstavka 35.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US in 69/98) in na predlog Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o uskladitvi zneska delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug in o uskladitvi vrednosti premoženja za leto 2000
I
Znesek delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug iz šestega odstavka 35.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: zakon) se uskladi s povprečno letno stopnjo inflacije, ki je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/00) v letu 1999 znašala 6,1%.
II
Ob upoštevanju povprečne letne stopnje inflacije iz prejšnje točke znaša vrednost premoženja iz petega odstavka 35. a člena zakona 3,819.600 SIT, vrednost premoženja iz šestega odstavka 35.a člena zakona pa znaša 2,122.000 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/00-021
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
dr. Miha Brejc l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve