Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3004. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, stran 8166.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
Od 1. julija 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.697 SIT,
– študentom 19.856 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT,
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT,
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;
3. kilometrina 49,83 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 24,91 SIT;
5. terenski dodatek 843 SIT.
Št. 0102-9-142-03-1/00-9
Ljubljana, dne 11. julija 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve