Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2999. Sklep o stroških strokovnega izpita, stran 8144.

Na podlagi 29. člena pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92, 59/96 in 45/99) minister za zdravstvo izdaja
S K L E P
o stroških strokovnega izpita
1
Stroške strokovnega izpita krije delodajalec, ki je kandidata prijavil k izpitu oziroma kandidat sam, če ni zaposlen.
2
Stroški strokovnega izpita znašajo 76.000 SIT; stroški izpita iz enega predmeta znašajo 19.000 SIT, stroški izpita iz urgentne medicine pa 57.000 SIT.
3
Delodajalec kandidata oziroma kandidat sam, če ni zaposlen, plača stroške strokovnega izpita na žiro račun proračuna Republike Slovenije št. “50100-840-061-6212“ z oznako za strokovni izpit na Ministrstvu za zdravstvo Republike Slovenije.
4
Delodajalec oziroma kandidat, ki ni zaposlen, mora plačati stroške strokovnega izpita 5 dni pred določenim rokom strokovnega izpita in dostaviti dokazilo o plačilu na Ministrstvo za zdravstvo.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. avgustom 2000.
Št. 166/00
Ljubljana, dne 13. julija 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo