Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2997. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno, stran 8143.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 5. 7. 2000
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Ul. Pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na istem mestu organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-3/00
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano