Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2995. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna Gora, stran 8142.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 25. 7. 2000
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna Gora
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna Gora, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črnomelj, revirnega vodstva Planina, Planina pri Semiču. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črnomelj, ter na mestu javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na sedežu revirnega vodstva v Planini pri Semiču organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črnomelj, ter na mestu javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-2/00
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano