Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2994. Odredba o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad, stran 8142.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99 - ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad
1. člen
Sprejme se sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad, št. 10-07/99 z dne 13. 4. 2000, ki jo je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2003.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad je izdelana v treh izvodih za 4004,86 hektarjev gozdov od skupno 7940,86 ha, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v Občini Gornji Grad.
3. člen
Po en izvod spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gornji Grad, Kocbekova 23, Gornji Grad, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-10-1/99
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano