Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2993. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale, stran 8141.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale, št. 04-12/97 z dne 24. 5. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale je izdelan v treh izvodih za 3580,30 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Domžale, Mengeš in Trzin, oziroma v katastrskih občinah Trzin, Loka, Mengeš, Homec, Radomlje, Rova, Dob, Krtina, Studenec, Brezovica, Brdo, Ihan, Selo, Dragomelj, Depala vas in Študa.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Večna pot 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska 72a, Domžale, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04/23-99
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano