Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose, stran 8138.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124., 172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
I
Odlok o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose (Uradni list RS, št. 5/97, 29/97, 48/99 in 17/00) se:
– v besedilu I. točke spremeni v naslednjem:
– v prvem odstavku se število: “18“ nadomesti s številom: “26”;
– v drugem odstavku se črtata besedili:
“Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 4 člane,”
“samostojni poslanec 1 člana.”
in doda besedilo:
“Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka 7 članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 4 člane,
samostojni poslanci 3 člane.”;
– v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
– besedilo:
“Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,”
– se nadomesti z besedilom:
“Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,”;
razrešita se:
člana:
Jože MOŽGAN, dr. med., Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke,
Polonca DOBRAJC, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke;
izvolijo se:
za podpredsednika:
Miroslav LUCI, dr. med., Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
za člane:
Janez PER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,
Vincencij DEMŠAR, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,
dr. Helena HREN VENCELJ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,
mag. Marijan SCHIFFRER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenska ljudska stranka,
Ivo HVALICA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Vladimir ČELIGOJ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Rafael KUŽNIK, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Polonca DOBRAJC, samostojna poslanka,
Eda OKRETIČ SALMIČ, samostojna poslanka.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 14. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.