Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

2974. Odlok o imenovanju predsednika in šest članov Sveta Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 8134.

Na podlagi 1.h člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, 58/95, 27/96 – odločba US, 54/99 – odločba US) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o imenovanju predsednika in šest članov Sveta Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
V Svet Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij se imenujejo:
za predsednika:
mag. Janko ČAKŠ
za člane:
Maks BURJA
mag. Vera GRADIŠAR
Tomaž HROVAT
Alfred KILLER
Jožef KOCUVAN
Franc LAJ
za dobo štirih let.
Št. 450-02/92-7/40
Ljubljana, dne 14. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.