Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2000 z dne 16. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2000 z dne 16. 6. 2000

Kazalo

2519. Sklep o določitvi upravljalcev distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji, stran 7147.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in 39. člena uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št. 54/00) je Vlada Republike Slovenije na 159. seji dne 25. maja 2000 sprejela naslednji
S K L E P
1. Za upravljalce distribucijskih omrežij električne energije v Republiki Sloveniji se za dobo 15 let določijo naslednja javna podjetja, ki opravljajo distribucijo električne energije:
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, za omrežje na območju, določenem v Prilogi 1 tega sklepa;
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, Maribor, za omrežje na območju, določenem v Prilogi 2 tega sklepa;
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, Celje, za omrežje na območju, določenem v Prilogi 3 tega sklepa;
– Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova cesta 6, Kranj, za omrežje na območju, določenem v Prilogi 4 tega sklepa;
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, za omrežje na območju, določenem v Prilogi 5 tega sklepa.
2. Posamezni upravljalec omrežja mora gospodarsko javno službo upravljanje distribucijskega omrežja električne energije opravljati v skladu z zakonom in uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (v nadaljevanju: uredba) na celotnem območju, za katerega je določen v 1. točki tega sklepa.
3. Posamezni upravljalec distribucijskega omrežja mora prevzeti v upravljanje vse ob izdaji tega sklepa obstoječe distribucijsko omrežje na območju, za katerega je določen v 1. točki tega sklepa najkasneje do 1. januarja 2001 v skladu z uredbo, nova distribucijska omrežja pa mora prevzemati v upravljanje na način, kot to določa uredba.
4. Vsak od upravljalcev distribucijskega omrežja mora uskladiti svojo organizacijo in delovanje z zakonom in uredbo najkasneje do 1. januarja 2001.
5. Ta sklep se objavi skupaj z uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
PRILOGA 1

Občine, ki jih ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo:

1. Borovnica

2. Brezovica

3. Cerklje na Gorenjskem (del napaja Elektro Gorenjska)

4. Cerknica

5. Črnomelj

6. Dobrepolje

7. Dobrova - Polhov Gradec

8. Dol pri Ljubljani

9. Domžale

10. Gorenja vas - Poljane

11. Gornji Grad

12. Grosuplje

13. Hrastnik

14. Idrija (del napaja Elektro Primorska)

15. Ig

16. Ivančna Gorica

17. Kamnik

18. Kočevje

19. Krško (del napaja Elektro Celje)

20. Laško (del napaja Elektro Celje)

21. Litija

22. Ljubljana

23. Logatec

24. Loška dolina

25. Loški Potok

26. Lukovica

27. Medvode (del napaja Elektro Gorenjska)

28. Mengeš

29. Metlika

30. Moravče

31. Novo mesto

32. Osilnica

33. Radeče (del napaja Elektro Celje)

34. Ribnica

35. Semič

36. Sevnica (del napaja Elektro Celje)

37. Šenčur (del napaja Elektro Gorenjska)

38. Šentjernej

39. Škocjan

40. Škofja Loka (del napaja Elektro Gorenjska)

41. Škofljica

42. Trbovlje

43. Trebnje

44. Velike Lašče

45. Vodice

46. Vrhnika

47. Zagorje ob Savi

48. Žiri

49. Bloke

50. Dolenjske Toplice

51. Horjul

52. Komenda

53. Kostel

54. Mirna Peč

55. Prebold (del napaja Elektro Celje)

56. Sodražica

57. Tabor (del napaja Elektro Celje)

58. Trzin

59. Vransko (del napaja Elektro Celje)

60. Žalec (del napaja Elektro Celje)

61. Žužemberk


Občine, ki jih ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo (pregled po PE):

PE KOČEVJE

1. Kočevje

2. Loški Potok

3. Osilnica

4. Kostel

5. Ribnica

6. Sodražica

7. Velike Lašče

8. Dobrepolje

9. Črnomelj (del napaja Elektro NM)

10. Grosuplje (del napaja ELO)

11. Ig (del napaja ELO)

12. Ivančna Gorica (del napaja ELO)

13. Žužemberk (del napaja Elektro NM)

PE ELM

1. Ljubljana

2. Medvode (del napaja Elektro Gorenjska in ELO)

PE ELO

1. Loška dolina

2. Cerknica

3. Bloke

4. Logatec

5. Žiri

6. Idrija  (del napaja Elektro Primorska)

7. Gorenja vas - Poljane

8. Dobrova - Polhov gradec

9. Horjul

10. Vrhnika

11. Borovnica

12. Brezovica

13. Ig

14. Grosuplje (del napaja Elektro Kočevje)

15. Ivančna Gorica  (del napaja Elektro Kočevje)

16. Žužemberk (del napaja Elektro NM)

17. Litija  (del napaja Elektro Trbovlje in Elektro Novo mesto)

18. Moravče

19. Lukovica (del napaja Elektro Trbovlje)

20. Kamnik

21. Komenda

22. Vodice

23. Mengeš

24. Domžale

25. Trzin

26. Škofljica (del napaja Elektro Kočevje)

27. Dol pri Ljubljani

28. Ljubljana (del napaja ELM)

29. Šenčur (del napaja Elektro Gorenjska)

30. Medvode (del napaja Elektro Gorenjska in ELM)

31. Škofja Loka (del napaja Elektro Gorenjska)

32. Trebnje (del napaja Elektro NM)

33. Gornji Grad (del napaja Elektro Celje)

34. Zagorje ob Savi (del napaja Elektro Trbovlje)

35. Cerklje na Gorenjskem  (del napaja Elektro Gorenjska)

PE Novo mesto

1. Metlika

2. Semič

3. Črnomelj

4. Dolenjske Toplice

5. Novo mesto

6. Šentjernej

7. Trebnje

8. Krško (del napaja Elektro Celje)

9. Škocjan

10. Litija (del napaja ELO in Elektro Trbovlje)

11. Mirna Peč

PE Trbovlje

1. Trbovlje

2. Hrastnik

3. Zagorje ob Savi (del napaja ELO)

4. Radeče (del napaja Elektro Celje)

5. Laško  (del napaja Elektro Celje)

6. Žalec (del napaja Elektro Celje)

7. Žalec (del napaja Elektro Celje)

8. Prebold (del napaja Elektro Celje)

9. Litija (del napaja ELO)

10. Lukovica (del napaja ELO)

11. Sevnica (del napaja Elektro Celje)

12. Tabor (del napaja Elektro Celje)

13. Vransko (del napaja Elektro Celje)

PRILOGA 2

Občine, ki jih ELEKTRO MARIBOR, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo:

1. Beltinci

2. Benedikt

3. Cankova

4. Cerkvenjak

5. Črenšovci

6. Destrnik

7. Dobrovnik

8. Dornova

9. Duplek

10. Gorišnica

11. Gornja Radgona

12. Gornji Petrovci

13. Grad

14. Hajdina

15. Hoče Slivnica

16. Hodoš

17. Juršinci

18. Kidričevo

19. Kobilje

20. Križevci

21. Kungota

22. Kuzma

23. Lenart

24. Lendava

25. Ljutomer

26. Lovrenc na Pohorju

27. Majšperk

28. Maribor

29. Markovci

30. Miklavž

31. Moravske Toplice

32. Murska Sobota

33. Odranci

34. Oplotnica

35. Ormož

36. Pesnica

37. Podlehnik

38. Podvelka

39. Ptuj

40. Puconci

41. Rače Fram

42. Radenci

43. Radlje ob Dravi

44. Razkrižje

45. Ribnica na Pohorju

46. Rogašovci

47. Ruše

48. Selnica ob Dravi

49. Slovenska Bistrica

50. Slovenske Konjice

51. Starše

52. Sv. Andraž v Slovenskih Goricah

53. Sveta Ana

54. Sveti Jurij

55. Šalovci

56. Šentilj

57. Tišina

58. Trnovska vas

59. Turnišče

60. Velika Polana

61. Veržej

62. Videm

63. Vitanje

64. Zavrč

65. Zreče

66. Žetale

PRILOGA 3

Občine, ki jih ELEKTRO CELJE, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo:

1. Bistrica ob Sotli

2. Braslovče

3. Brežice

4. Celje

5. Črna na Koroškem

6. Dobje

7. Dobrna

8. Dravograd

9. Gornji Grad

10. Kozje

11. Krško

12. Laško

13. Ljubno

14. Luče

15. Mežica

16. Mislinja

17. Mozirje

18. Muta

19. Nazarje

20. Podčetrtek

21. Polzela

22. Prebold

23. Prevalje

24. Radlje ob Dravi

25. Ravne na Koroškem

26. Rogaška Slatina

27. Rogatec

28. Slovenj Gradec

29. Solčava

30. Šentjur pri Celju

31. Šmarje pri Jelšah

32. Šmartno ob Paki

33. Šoštanj

34. Štore

35. Tabor

36. Velenje

37. Vojnik

38. Vransko

39. Vuzenica

40. Žalec

PRILOGA 4

Občine, ki jih ELEKTRO GORENJSKA, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo:

1. Bled

2. Bohinj

3. Cerklje na Gorenjskem

4. Jesenice

5. Jezersko

6. Kranj

7. Kranjska Gora

8. Medvode

9. Naklo

10. Preddvor

11. Radovljica

12. Šenčur

13. Škofja Loka

14. Tržič

15. Železniki

16. Žirovnica

PRILOGA 5

Občine, ki jih ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., v celoti oskrbujejo z
električno energijo:

1. Ajdovščina

2. Bovec

3. Brda

4. Cerkno

5. Divača

6. Hrpelje - Kozina

7. Idrija

8. Ilirska Bistrica

9. Izola

10. Kanal

11. Kobarid

12. Komen

13. Koper

14. Miren - Kostanjevica

15. Nova Gorica

16. Šempeter - Vrtojba

17. Piran

18. Pivka

19. Postojna

20. Sežana

21. Tolmin

22. Vipava