Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/1999 z dne 10. 12. 1999

Kazalo

4786. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1999, stran 14979.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-l) ter zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1999
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih novembra 1999 v primerjavi z oktobrom 1999 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 1999 je bil 0,027.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do novembra 1999 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih novembra 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,032.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 1999 v primerjavi z oktobrom 1999 je bil 0,005.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 1999 je bil 0,071.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 1999 je bil 0,006.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 1999 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,078.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do novembra 1999 v primerjavi s povprečjem leta 1998 je bil 0,058.
Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 6. decembra 1999.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
Poleg tega patogeni mikroorganizmi in njihovi toksini ne smejo biti prisotni v količinah, ki lahko vplivajo na zdravje potrošnikov.