Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1995 z dne 20. 1. 1995

Kazalo

270. Uredba o oznakah v Slovenski vojski, stran 170.

Na podlagi 41. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oznakah v Slovenski vojski
1. člen
S to uredbo se določa oznaka pripadnosti, oblika zastav in himna Slovenske vojske.
2. člen
Oznaka pripadnosti Slovenski vojski je znak Slovenske vojske. Znak je okrogle oblike, ki se zgoraj končuje kot stiliziran obris Triglava. V notranjem polju od zgoraj navzdol so barve državne zastave bela, modra in rdeča. Za poljem sta dva prekrižana meča, ki sta vidna samo delno, spodaj ročnika in zgoraj konici mečev.
Oznaka pripadnosti Slovenski vojski je stalni razpoznavni znak pripadnikov Slovenske vojske v skladu z določbami mednarodnega vojnega prava.
Z oznako pripadnosti Slovenski vojski se lahko označujejo tudi vozila, plovila ter sedeži poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske.
3. člen
Pripadniki Slovenske vojske nosijo oznako pripadnosti na kapah oziroma čeladah v obliki znaka in na levem rokavu uniforme v obliki našitka.
Znak na kapah je:
– za vojaka znak Slovenske vojske;
– za podčastnike in častnike znak Slovenske vojske, ki ga obdaja venec lipovih listov zlatorumene barve;
– za generale znak Slovenske vojske, ki ga obdaja venec lipovih listov zelene barve.
Znak iz prejšnjega odstavka mornariških podčastnikov in častnikov ter admiralov ima na notranjem polju stilizirano sidro, znak letalskih podčastnikov, častnikov in generalov pa stiliziranega orla.
Vsi znaki na kapah bojnih uniform oziroma čeladah so bronaste oziroma patinirane barve.
Našitek na rokavu je v obliki ščita. Polje je temnorjave ali svetlorjave barve in se prilagaja barvi uniforme. Sredi polja je znak Slovenske vojske. Polje je obrobljeno z barvami državne zastave, ki si slede od roba proti sredini polja bela, modra in rdeča.
4. člen
Zastava Slovenske vojske je geometrijsko, likovno in barvno enaka, kot je državna zastava, brez državnega grba. Na sredini zastave je znak Slovenske vojske, ki zgoraj sega v belo in spodaj v rdeče polje. Nad znakom je polkrožen napis ’REPUBLIKA SLOVENIJA’, pod znakom pa polkrožni napis ’SLOVENSKA VOJSKA’.
Na vrhu kopjišča je kovinski stiliziran znak Slovenske vojske.
5. člen
Bojne zastave vojaško teritorialnih poveljstev, operativnih poveljstev, brigad, samostojnih bataljonov, njim enakih ali višjih enot so po obliki in barvah ter oznaki pripadnosti enake kot je zastava Slovenske vojske iz prejšnjega člena. Nad znakom Slovenske vojske je številčna oznaka poveljstva ali enote, pod znakom pa polkrožni napis, ki vsebuje ime poveljstva ali enote.
Učni centri Slovenske vojske imajo svoje bojne zastave, ki so po obliki, barvah ter oznaki pripadnosti enake zastavi Slovenske vojske. Nad znakom Slovenske vojske je številčna označba učnega centra, pod znakom pa polkrožen napis, ki vsebuje ime kraja, v katerem je sedež učnega centra.
6. člen
Himna Slovenske vojske je pesem ’Naprej zastave slave’ pesnika Simona Jenka v glasbeni priredbi skladatelja Davorina Jenka.
Himna Slovenske vojske se izvaja za državno himno.
Himna Slovenske vojske se izvaja ob vojaških svečanostih.
7. člen
Dosedanja oznaka pripadnosti Teritorialni obrambi Republike Slovenije se po uveljavitvi te uredbe uporablja kot oznaka pripadnosti Slovenski vojski.
Sestavni del te uredbe je risba znaka Slovenske vojske, našitka z oznako pripadnosti Slovenski vojski in zastave Slovenske vojske.
8. člen
Zastava Teritorialne obrambe Republike Slovenije in bojne zastave vojaško teritorialnih poveljstev, enot in zavodov ter učnih centrov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, se zamenjajo z zastavami, določenimi s to uredbo v treh mesecih po njeni uveljavitvi.
9. člen
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati odlok o oznakah v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91) in določbe uredbe o činih in poviševanju v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/93) v delu, ki urejajo oznake činov.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-02/95-3/1-8
Ljubljana, dne 12. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik