Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993

Kazalo

2402. Zakon o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, stran 3217.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
Razglašam zakon o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. novembra 1993.
Št. 0100-132/93
Ljubljana, dne 1. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov
1. člen
V zakonu o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni list RS, št. 55/92) se v 5. členu besede "prvem in tretjem odstavku 18. člena," in besede "tretjem odstavku 135. člena" črtajo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: "V prvem in tretjem odstavku 18. člena ter v tretjem odstavku 135. člena zakona o gospodarskih prestopkih se najmanjše mere denarnih kazni zvišajo za dvajsetkrat, največje mere pa za dvestoštiridesetkrat."
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka "9,000.000" nadomesti s številko "108,000.000", številka "500.000" pa s številko "6,000.000".
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-03/92-1/2
Ljubljana, dne 23. novembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.