Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3114. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1742/3, k.o. Gotovlje, parc. št. 1742/4, k.o. Gotovlje in parc. št. 1743/2, k.o. Gotovlje, stran 8356.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 28. junija 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1742/3 k.o. Gotovlje, parc. št. 1742/4 k.o. Gotovlje in parc. št. 1743/2 k.o. Gotovlje
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 1742/3 k.o. Gotovlje, pot v izmeri 186 m2, parc. št. 1742/4 k.o. Gotovlje, pot v izmeri 263 m2 in parc. št. 1743/2 k.o. Gotovlje, pot v izmeri 109 m2.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na parc. št. 1742/3 k.o. Gotovlje, parc. št. 1742/4 k.o. Gotovlje in parc. št. 1743/2 k.o. Gotovlje vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02-0071/2010
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.