Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec, stran 8356.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 28. seji dne 28. junija 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 90/07) se peta alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– izjemoma tudi dijakom in študentom, ki dosegajo izjemne rezultate v evropskem in svetovnem merilu.«
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendije za študij v tujini znaša za dijaka 100% zajamčene plače in za študente 150% zajamčene plače.«
3. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za vsako šolsko leto se razpiše 7 štipendij in sicer 2 štipendiji za deficitarne poklice, 3 štipendije za nadarjene in 2 štipendiji za študij v tujini.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-00-0009/2007
Žalec, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.