Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2010 z dne 11. 6. 2010

Kazalo

2371. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, dne 16. 5. 2010, stran 6874.

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 - odločba US) je Občinska volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 16. maja 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti, dne 16. 5. 2010
Posebna občinska volilna komisija Občine Beltinci je na svoji 4. seji dne 16. 5. 2010 na podlagi zapisnika volilnega odbora volišča v Beltincih ugotovila naslednji rezultat ter izid nadomestnih volitev.
I.
Splošne ugotovitve
1. V posebni volilni imenik na območju občine je bilo vpisanih 51 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 51.
4. Glasovalo je skupaj 26 volivcev oziroma 51%.
II.
Za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti je glasovalo:
1. Po volilnem imeniku 26 volivcev ali 51%.
2. Neveljavnih glasovnic je bilo __/__ ali ___/___%.
Edini kandidat DUŠAN HORVAT je prejel naslednje število glasov: 26 oziroma 100%.
Posebna občinska volilna komisija je v skladu z 85. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti, do izteka mandatne dobe Občinskega sveta Občine Beltinci izvoljen:
Dušan HORVAT, rojen 19. 5. 1974 s stalnim bivališčem Beltinci, Poljska pot 9 G.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na volišču oziroma pri delu volilnega odbora je potekalo v skladu z zakonom in da ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev.
Št. 040-1/2010-6
Beltinci, dne 16. maja 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki l.r.