Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2010 z dne 4. 6. 2010

Kazalo

2318. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010, stran 6765.

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010
I.
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2010 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,00083 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča: 0,0555 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,00412 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,0666 eura na m3 odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z močjo enako ali večjo od 10 MW: 1,5012 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,1863 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,847 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0029 eura na 100 m3 letno razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000805 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00412 eura na m2 površine morskega dobra namenjenega vzreji vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0161 eura na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu;
– za rabo naplavin: 2,4562 evra na m3 odvzetega proda in 11,0166 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila: 1,8 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih od 1.000.000 m2, za plovila: 0,2086 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od 10.000.000 m2, za plovila: 0,0111 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila: 1,8 eura na m2 površine vodnega zemljišča in
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,8346 eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-2/2010/16
Ljubljana, dne 3. junija 2010
EVA 2010-2511-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister