Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2010 z dne 7. 5. 2010

Kazalo

1834. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec, stran 5226.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPBS5, 36/08 – ZOFVI-G), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno besedilo, 56/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev (3 delavci iz matične šole Žalec, 1 delavec iz podružnice v Gotovljah, 1 delavec iz podružnice na Ponikvi),
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0005/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.