Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2009 z dne 10. 12. 2009

Kazalo

4439. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13623.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O in 79/09 – ZLS-P) in 11. točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 23. seji dne 30. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 957/1 (pot v izmeri 139 m2) in parc. št. 950/1 (pot v izmeri 33 m2), obe k.o. Arnovo selo.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zadeva 478-78/2008
Brežice, dne 1. decembra 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.