Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 8. 7. 2009

Kazalo

2581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7339.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 18. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parceli številka 1578/2, pašnik v izmeri 41 m2 in parceli številka 1578/3, pot v izmeri 163 m², obe vpisani v vl. št. 1368, k.o. Cerina.
2.
Ukine se javno dobro na parceli številka 1059/3, pot v izmeri 25 m² in parceli številka 1059/5, pot v izmeri 128 m², obe vpisani pri vl. št. 746, k.o. Globočice.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Brežice, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.