Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1808. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod, stran 5337.

Na podlagi 50., 60 in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
I.
Župan Občine Žalec naznanja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (v nadaljevanju: dopolnjeni osnutek OPPN), ki sta ga pod št. projekta P 111870 (dopolnitev maj 2009), izdelala Toming consulting d.o.o., Velenje in Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur.
II.
Gradivo iz prve točke bo od 20. maja do 18. junija 2009 javno razgrnjeno:
– v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec, soba št. 38, Ulica Savinjske čete 5, Žalec in
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec.
III.
Javna obravnava bo potekala dne 27. maja 2009 s pričetkom ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 18. junija 2009 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, ali na elektronski naslov obcina.zalec@eunet.si, pri čemer je treba v rubriki »zadeva« navesti ključne besede »OPPN Žalec zahod«.
V.
Po preteku javne razgrnitve bo zavzel stališče do vseh pripomb in predlogov javnosti župan Občine Žalec, Občina Žalec pa bo pisno seznanila s svojim stališčem vse tiste lastnice in lastnike zemljišč, ki so pripombe in predloge podali v okviru javne razgrnitve.
VI.
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec ter v časopisu Utrip ali Delo. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0006/2004 2/3
Žalec, dne 4. maja 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.