Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, stran 6266.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane
1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane, ki ga je izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica, 10. 11. 1998, pod številko AV 32/98.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen od torka 8. 12. 1998 do petka 15. 1. 1999 v Provizoriju, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica, v delovnem času upravnih organov in v prostorih KS Jelšane v Jelšanah.
Javna obravnava osnutka zazidalnega načrta bo v sredo, 6. 1. 1999 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, drugo nadstropje desno.
Javna obravnava se lahko, na željo krajanov izvede, tudi v KS Jelšane. Kraj in datum te javne obravnave bo sporočen naknadno.
3
Občani in organizacije lahko podajo pismene pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve (knjiga pripomb) in na javni obravnavi ali pa jih pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška 14, pod oznako “Pripombe na ZN MMP Jelšane“.
Rok za oddajo pripomb se izteče z zadnjim dnem razgrnitve.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-40/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.