Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1539. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 4754.

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 16. seji dne 8. aprila 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status dobrine družbene lastnine v splošni rabi, parc. št. 890/2 in 890/3, vl. št. 36, k.o. Debro. Navedena parcela preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane last Občine Laško.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v tč. 1 tega sklepa.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42501-03/2009
Laško, dne 8. aprila 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.