Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2009 z dne 6. 4. 2009

Kazalo

1141. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 3849.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 26. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za kamnolom Liboje, ki ga je v marcu 2008 pod št. projekta 031/06 izdelal IUP d.o.o. iz Celja. Hkrati z dopolnjenim osnutkom OPPN se razgrinja tudi okoljsko poročilo za OPPN kamnolom Liboje, ki ga je v novembru 2008 pod št. projekta 032/06-08 prav tako izdelal IUP d.o.o. iz Celja.
II.
V ureditveno območje OPPN so vključena zemljišča naslednjih parc. *44, *45, *189, *258, *42/1, *42/2, *42/3, *42/4, 3/1, 3/2 del, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/7 del, 4/8, 4/9, 4/10, 5/1 del, 5/3, 5/4, 6 del, 114 del, 120/1 del, 121 del, 121/3 del, 129/1, 129/2, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10 del, 130/11 del, 130/13, 130/15 del, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19, 130/20, 130/21, 130/22, 130/23, 130/25, 132, 133/1 del, 133/2 del, 133/3 del, 133/4 del, 133/5 del, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10 del, 133/11 del, 133/12 del, 133/13 del, 133/14, 133/15, 133/16 del, 770 del, 771/3 del, 771/4 del, 771/6 del, 772 del, 773/1 del, 773/3, 773/4, 774/1, 774/2, 774/3, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 777, 778, 779/1 del, 779/2 del, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787 del, 800 del, 1008/2, 1008/7 del, 1008/9, 1008/13, 1008/14, 1008/15, 1008/16, 1008/17, 1008/18, 1010/3, 1010/4 del, 133/2 del, 133/3 del, 133/4 del, 133/5 del, 133/6 del, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10 del, 133/11 del, 133/13 del, 133/14, 133/15, 133/16 del, 770 del, 771/3 del, 771/4 del, 772 del, 773/1 del, 773/3 del, 773/4, 774/1, 774/2, 774/3, 775, 776/1 del, 776/2 del, 776/3 del, 777, 778 del, 779/1 del, 779/2 del, 780 del, vse k.o. Liboje. Ureditveno območje meri 38,70 ha.
III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih KS Liboje. Javna razgrnitev bo trajala od 28. 4. 2009 do 29. 5. 2009. V času javne razgrnitve bo dne 13. 5. 2009 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na KS Liboje.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Liboje ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2006-2/3
Žalec, dne 26. marca 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.