Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1125. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 3510.

Na podlagi 38. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) je Občinski svet Občine Žalec na 20. seji dne 23. 3. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 17,16 EUR za opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 8,58 EUR/uro je deljena na dva dela:
– na del v višini 2,60 EUR/uro, ki predstavlja delež stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
– na del v višini 5,98 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2009 dalje.
Št. 152-01-0004/2009
Žalec, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.