Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

169. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009, stran 414.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2009 (v nadaljevanju letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 455.483,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.567.747,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 465-02-48/2008
Žalec, dne 24. decembra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.