Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4574. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 – A, stran 14060.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 – A
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2008 (v nadaljevanju: letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje za leto 2008 se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.466.812,00 EUR.
Razpolaganje za leto 2008 se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.577.755,00 EUR.
3. člen
Letni načrt pridobivanja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |Nepremičnina, garsonjera,   |     20.921,00|
|     |27,95 m2, podvložek 5036/15, |         |
|     |k.o. Kasaze          |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   2  |Nepremičnina H.S. 5      |     37.075,00|
+----------+------------------------------+------------------+
|   3  |Nepremičnina parc. št.    |    203.016,00|
|     |2279/4, k.o. Železno     |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ:            |    261.012,00|
+----------+------------------------------+------------------+
DRUGE STAVBE
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |poslovna stavba v Žalcu, cca |    212.000,00|
|     |655 m2, k.o. Žalec      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ:            |    212.000,00|
+----------+------------------------------+------------------+
+----------+------------------------------+------------------+
|STAVBNA  |               |         |
|ZEMLJIŠČA |               |         |
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |Zemljišča na področju k.o.  |    250.000,00|
|     |Žalec, cca 1.904 m2      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   2  |Zemljišče na področju k.o.  |     14.000,00|
|     |Žalec, cca 200 m2       |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   3  |Zemljišča cca 8000 m2 na   |    401.800,00|
|     |območju k.o. Šempeter     |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   4  |Zemljišča cca 1978 m2, k.o.  |    197.800,00|
|     |Gotovlje           |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   5  |Zemljišče na področju k.o.  |     22.300,00|
|     |Gotovlje, cca 223 m2     |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA:   |    885.900,00|
+-----------------------------------------+------------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |Zemljišča na področju k.o.  |     6.000,00|
|     |Levec, cca 3.000 m2      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   2  |Zemljišča na področju k.o.  |     53.400,00|
|     |Žalec, cca 4200 m2      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ KMETIJSKO ZEMLJIŠČE  |     59.400,00|
+----------+------------------------------+------------------+
CESTE IN JAVNE POTI
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |Zemljišče na področju k.o.  |     12.500,00|
|     |Šempeter cca 800 m2      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   2  |Zemljišča na področju k.o.  |      230,00|
|     |Gorica, cca 165 m2      |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   3  |Zemljišče k.o. Petrovče, cca |      780,00|
|     |78 m2             |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   4  |Zemljišča k.o. Zalog, cca 361 |      3610,00|
|     |m2              |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   5  |Zemljišče k.o. Žalec, 842 m2 |      8420,00|
+----------+------------------------------+------------------+
|   6  |Zemljišča k.o. Levec cca 50  |      500,00|
|     |m2              |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   7  |Zemljišča k.o. Petrovče, cca |      300,00|
|     |30 m2             |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   8  |Zemljišče, k.o. Železno, cca |      600,00|
|     |60 m2             |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   9  |Zemljišče k.o Žalec, cca 29  |      290,00|
|     |m2              |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|  10  |zemljišče na področju k.o.  |      1870,00|
|     |Žalec, cca 606 m2       |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|  11  |Parc. št. 1871, pašnik 144  |     2.900,00|
|     |m2, parc. št. 1822/5,     |         |
|     |sadovnjak 522 m2, parc. št.  |         |
|     |1807/9, pašnik - 167 m2    |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|  12  |Parc. št. 458/149, k.o.    |     1.500,00|
|     |Gotovlje, v izmeri cca 148 m2 |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ CESTE IN JAVNE POTI:  |     33.500,00|
+----------+------------------------------+------------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+----------+------------------------------+------------------+
| Zap. Št. |Vrsta nepremičnine      |    Predvidena|
|     |               |  sredstva v EUR|
+----------+------------------------------+------------------+
|   1  |Zemljišče k.o. Pongrac, cca  |     1.928,00|
|     |964 m2            |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   2  |Zemljišče k.o. Ponikva, cca  |     6.390,00|
|     |629 m2            |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   3  |Zemljišče, k.o. Pongrac, cca |     3.000,00|
|     |146 m2            |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   4  |Zemljišče, k.o. Studence, cca |     1.496,00|
|     |748 m2            |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   5  |Zemljišče, k.o. Kasaze, cca  |      442,00|
|     |221 m2            |         |
+----------+------------------------------+------------------+
|   6  |Povezovalna cesta k.o. Levec |     1.744,00|
+----------+------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ CESTE IN JAVNE POTI:  |     15.000,00|
+----------+------------------------------+------------------+
      +------------------------------+------------------+
      |SKUPAJ PRIDOBIVANJE:     |   1.466.812,00|
      +------------------------------+------------------+
4. člen
Letni načrt razpolaganja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJSKA STAVBA
Upravljalec stavbe je Občina Žalec.
+-----------+----------------------------+-------------------+
|Zap. št.  |Vrsta nepremičnine     |   Orientacijska|
|      |              |      vrednost|
+-----------+----------------------------+-------------------+
|1     |Stanovanjska stavba,    |     26.380,00|
|      |Drešinja vas, 17, Petrovče, |          |
|      |445 m2, leto izgradnje   |          |
|      |1877, parc. št 82/1.S., št. |          |
|      |Zk vložka 1141, 1000-k.o.  |          |
|      |Levec            |          |
+-----------+----------------------------+-------------------+
|2     |Stanovanjska stavba, Ulica |     20.511,00|
|      |Ivanke Uranjek 5, 44 m2,  |          |
|      |parc. št. 92/3.S, št. ZK  |          |
|      |vložka 1292, 996-k.o. Žalec |          |
+-----------+----------------------------+-------------------+
|      |SKUPAJ STANOVANJSKE STAVBE: |     46.891,00|
+-----------+----------------------------+-------------------+
POSLOVNE STAVBE
Upravljalec poslovne stavbe je Občina Žalec
+-----------+----------------------------+-------------------+
|Zap. št.  |Vrsta nepremičnine     |   Orientacijska|
|      |              |      vrednost|
+-----------+----------------------------+-------------------+
|1     |poslovna stavba, Pečnikova |     600.000,00|
|      |1, Žalec, 648 m2, leto   |          |
|      |izgradnje 1900, parc. št.  |          |
|      |54/3.S, št. Zk vložka:1983, |          |
|      |k.o. Žalec         |          |
+-----------+----------------------------+-------------------+
|      |SKUPAJ POSLOVNE STAVBE:   |     600.000,00|
+-----------+----------------------------+-------------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+--------+-------------------------------+-------------------+
|Zap.  |Vrsta nepremičnine       |   Orientacijska|
|št.   |                |      vrednost|
+--------+-------------------------------+-------------------+
|1    |Levec, nezazidano stavbno   |      2.600,00|
|    |zemljišče, parc. št. 1455/101, |          |
|    |travnik v izmeri cca 104 m2,  |          |
|    |1000-k.o. Levec, ni v uporabi, |          |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne  |          |
|    |pravice ni.          |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|2    |Žalec, nezazidano stavbno   |     40.000,00|
|    |zemljišče, parcele št. 643/11, |          |
|    |njiva v izmeri cca 530 m2,   |          |
|    |640/25 travnik v izmeri cca 41 |          |
|    |m2, 640/30 travnik v izmeri cca|          |
|    |21 m2, vse 996-k.o. Žalec, ni v|          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|3    |Žalec, nezazidano stavbno   |      1.200,00|
|    |zemljišče, del parc. št. 182/9.|          |
|    |997-k.o. Gotovlje dvorišče v  |          |
|    |izmeri cca 30 m2, uporabja   |          |
|    |stranka za letni vrt, lastniški|          |
|    |delež 1/1, stavbne pravice ni. |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|4    |Žalec, nezazidano stavbno   |          |
|    |zemljišče, parc. št. 170/5,  |          |
|    |njiva v izmeri 2075 m2,    |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 171/6, njiva v izmeri|          |
|    |1957 m2,            |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 171/13, travnik v  |     204.000,00|
|    |izmeri 414 m2,         |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 240/1, travnik v   |          |
|    |izmeri 690 m2,         |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Vse 997- k.o. Gotovlje, niso v |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|5    |Gotovlje, nezazidano stavbno  |          |
|    |zemljišče, parc. št. 458/3,  |          |
|    |travnik v izmeri 6635 m2,   |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 522/129, travnik v  |     528.300,00|
|    |izmeri 2004 m2         |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Obe 997 - k.o. Gotovlje, ni v |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|6    |Šempeter v Savinjski dolini,  |     750.000,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče, |          |
|    |parc. št. 433/1, njiva v izmeri|          |
|    |7290 m2, njiva v izmeri 690 m2,|          |
|    |njiva v izmeri 3360 m2, travnik|          |
|    |v izmeri 1050 m2, 995 - k.o.  |          |
|    |Šempeter v Savinjski dolini  |          |
|    |(skupaj cca 16.000m2), v    |          |
|    |zakupu, lastniški delež 1/1,  |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|7    |Pongrac, nezazidano stavbno  |     10.000,00|
|    |zemljišče, parc. št. 807/4,  |          |
|    |1020-k.o. Pongrac, travnik v  |          |
|    |izmeri cca 454 m2 ni v uporabi,|          |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne  |          |
|    |pravice ni.          |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|8    |Ložnica pri Žalcu, nezazidano |     20.500,00|
|    |stavbno zemljišče, parc.    |          |
|    |št.27/2 - travnik v izmeri 685 |          |
|    |m2, 27/3 travnik v izmeri 206 |          |
|    |m2, 27/4 travnik v izmeri 132 |          |
|    |m2, vse 996-k.o. Žalec (skupaj |          |
|    |1032 m2) ni v uporabi,     |          |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne  |          |
|    |pravice ni.          |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|9    |Šempeter v Savinjski dolini,  |      2.500,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče, |          |
|    |parc. št. 731/2, k.o. Šempeter |          |
|    |v Savinjski dolini, 34 m2 ni v |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|10   |Podlog, nezazidano stavbno   |     73.714,00|
|    |zemljišče, parc. št. 457/24,  |          |
|    |pašnik v izmeri 1817 m2, parc. |          |
|    |št. 457/101, pašnik v izmeri 98|          |
|    |m2, obe k.o. Zalog, ni v    |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|11   |Žalec, nezazidana stavbna   |          |
|    |zemljišča, parc. št. 1920/14, |          |
|    |pašnik v izmeri 884 m2, 996-  |          |
|    |k.o. Žalec,          |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1920/35, njiva v   |          |
|    |izmeri 3152 m2, 996-k.o. Žalec |          |
|    |ni v uporabi, lastniški delež |          |
|    |1/1, stavbne pravice ni.    |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1858/5, njiva v   |    1.000.000,00|
|    |izmeri 1321 m2, 996-k.o. Žalec |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1920/5, njiva v   |          |
|    |izmeri 1753 m2, 996-k.o. Žalec |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1920/11, travnik v  |          |
|    |izmeri 3417 m2         |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1920/54, njiva v   |          |
|    |izmeri 3052 m2, parc. št.   |          |
|    |1920/56 pašnik v izmeri 13.984 |          |
|    |m2,              |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1942/12 cesta , 1662 |          |
|    |m2               |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |Parc. št. 1942/5, cesta 1235  |          |
|    |m2, ni v uporabi, lastniški  |          |
|    |delež 1/1, stavbne pravice ni. |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|12   |Zabukovica, del parc. št.   |      1.200,00|
|    |2128/6, 1003 - k.o. Zabukovica,|          |
|    |cesta v izmeri cca. 120 m2, ni |          |
|    |v uporabi, lastniški delež 1/1,|          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|13   |Parc. 2137/2, k.o. Železno, 146|      1.460,00|
|    |m2               |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|14   |Šempeter v Savinjski dolini,  |      9.900,00|
|    |parc. št. 1126/4, cesta v   |          |
|    |izmeri 500 m2 995-k.o. Šempeter|          |
|    |ni v uporabi, lastniški delež |          |
|    |1/1, stavbne pravice ni.    |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|15   |Žalec, parc. 2141/2, cesta 299 |      3.000,00|
|    |m2, 977-k.o Železno ni v    |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|16   |Griže, parc. št. 2128/3 cesta |      1.900,00|
|    |159 m2, 2129/2, pot 31 m2, obe |          |
|    |1003-k.o Zabukovica ni v    |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|17   |Parc. št. 2103/4, pot v izmeri |       530,00|
|    |53 m2, 977-k.o. Železno ni v  |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|18   |Parc. št. 1102/3, k.o.     |      5.040,00|
|    |Šempeter, 126 m2, 995 - k.o.  |          |
|    |Šempeter            |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|19   |Parc. št. 128/29, 128/30,   |     243.300,00|
|    |128/31, 1765/2, 1733/16, k.o. |          |
|    |Gotovlje v izmeri 2.433 m2   |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|20   |Nepremičnina parc. št. 97/52, |      2.000,00|
|    |k.o. Levec cca 100 m2     |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|21   |Pac. Št. 237/26, k.o. Gotovlje |     22.240,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA:   |    2.923.384,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
     KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+-------------------------------+-------------------+
|Zap.št. |Opis stvarnega premoženja   |   Orientacijska|
|    |                |      vrednost|
+--------+-------------------------------+-------------------+
|1    |del parc. št. 1714/1, 1020 -  |      4.580,00|
|    |k.o. Pongrac, pot v izmeri cca.|          |
|    |400 m2 ni v uporabi, lastniški |          |
|    |delež 1/1, stavbne pravice ni. |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|2    |Parc. št. 28/2, gozd, 5.755 m2,|      2.900,00|
|    |997 - k.o. Železno, ni v    |          |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1, |          |
|    |stavbne pravice ni.      |          |
+--------+-------------------------------+-------------------+
|    |SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA:  |      7.480,00|
+--------+-------------------------------+-------------------+
     +-------------------------------+-------------------+
     |SKUPAJ RAZPOLAGANJE:      |    3.577.755,00|
     +-------------------------------+-------------------+
5. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2008, z dne 31. 3. 2008.
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2008 – A začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0062/2007
Žalec, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.