Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4157. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Bukovžlak, k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Ostrožno, k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Šentjungert, k.o. Škofja vas, k.o. Šmartno, k.o. Šmiklavž, k.o. Teharje in k.o. Trnovlje, stran 13165.

Mestni svet Mestne občine Celje, je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 30. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Bukovžlak, k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Ostrožno, k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Šentjungert, k.o. Škofja vas, k.o. Šmartno, k.o. Šmiklavž, k.o. Teharje in k.o. Trnovlje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnine:
I.
----------------------------------------------------------
 Parcelna   Vložek  Vrsta rabe Površina m Katastrska
 številka  številka        (na 2)   občina
----------------------------------------------------------
  1498/1    609    cesta    761   Bukovžlak
  1499/1    630    cesta    681   Bukovžlak
  576     1444   cesta    3139    Celje
  2535/3    1448   cesta   21027    Celje
  2095/1    563    cesta    2100    Medlog
  2149    1038   cesta    4343    Medlog
  2155/1    1038   cesta    5848    Medlog
  1158/5    1492   cesta    1788   Ostrožno
  1145/1    1491   cesta    1419   Ostrožno
  1146/3    1491   cesta    4663   Ostrožno
  1149/1    1491   cesta    412    Ostrožno
  1150/8    1491   cesta    3830   Ostrožno
 1161/16    1490   cesta    333    Ostrožno
  1145/2    1490   cesta    5051   Ostrožno
  1181    978    cesta    1094   Ostrožno
  1196/1    978    cesta,   8531   Ostrožno
             posl.    4
             stavba
  1140/4    1493   cesta    3027   Ostrožno
 1140/19    1493   cesta    3112   Ostrožno
  1195    860    cesta    6664   Ostrožno
  1721/6    740    cesta    3421   Spodnja
                        Hudinja
 1721/10    740    cesta    11    Spodnja
                        Hudinja
 1721/37    1618   cesta    734    Spodnja
                        Hudinja
 1701/11    771    cesta    120    Spodnja
                        Hudinja
  1702/5    771    cesta    32    Spodnja
                        Hudinja
  1712/5    771    cesta    97    Spodnja
                        Hudinja
  1716/1    771    cesta    1312   Spodnja
                        Hudinja
  1373/2    771   parkirišče  132    Spodnja
                        Hudinja
  1746    771    cesta    5072   Spodnja
                        Hudinja
  1712/8    771    cesta    8    Spodnja
                        Hudinja
  1712/7    771    cesta    71    Spodnja
                        Hudinja
  1712/2    771    cesta   25681   Spodnja
             zelenica   22    Hudinja
 1716/11    771    cesta    3    Spodnja
                        Hudinja
 1716/10    771    cesta    34    Spodnja
             zelenica   6    Hudinja
  1716/2    771    cesta    727    Spodnja
                        Hudinja
 1716/14    771   zelenica   10    Spodnja
                        Hudinja
 1716/13    771   zelenica   372    Spodnja
                        Hudinja
  1702/6    771    cesta    4994   Spodnja
                        Hudinja
  1696    708    cesta    2692  Šentjungert
  1197/1    925    cesta    489   Škofja vas
  1197/2    925    cesta    756   Škofja vas
  1375/1    479    cesta   14730   Šmiklavž
  1377/4    479    pot    132    Šmiklavž
  1377/5    479    pot    2017   Šmiklavž
  1636/1    515    cesta    3858   Teharje
  1637/2    515    cesta    6444   Teharje
 1637/13    515    cesta    6    Teharje
  640     512    cesta    549    Teharje
  1463    1361   cesta    1461   Trnovlje
  1474    1361    pot    825    Trnovlje
  1476    1361    pot    1252   Trnovlje
----------------------------------------------------------
II.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
 1716/16   771    cesta   906  Spodnja Hudinja
 1716/17   771    cesta   370  Spodnja Hudinja
----------------------------------------------------------
III.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  2564/4   1458  dvorišče   387     Celje
  2539/1   1449   cesta   4856     Celje
 1721/29   1618   cesta   17   Spodnja Hudinja
----------------------------------------------------------
IV.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  991    513    pot    541    Teharje
  992    513    pot    367    Teharje
  1641/1   515    cesta   7090    Teharje
----------------------------------------------------------
V.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  932    307    cesta   1306    Šmartno
----------------------------------------------------------
VI.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  1171/1   978   dvorišče   42    Ostrožno
             posl.   14
            stavba    3
             posl.
            stavba
----------------------------------------------------------
VII.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
 1144/50   1492   cesta   3934    Ostrožno
----------------------------------------------------------
VIII.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  2084/5   563    cesta   1079    Medlog
----------------------------------------------------------
IX.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  2502/9   1458   travnik   373     Celje
 2502/10   1458  neplodno  1189     Celje
            travnik   23
----------------------------------------------------------
X.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek  Vrsta rabePovršina  Katastrska
 številka  številka        m2     občina
----------------------------------------------------------
  1482/1   609    cesta   2702    Bukovžlak
  1336/2   771   dvorišče  70   Spodnja Hudinja
  1336/4   771   igrišče   26   Spodnja Hudinja
----------------------------------------------------------
XI.
----------------------------------------------------------
 Parcelna  Vložek   Vrsta  Površina  Katastrska
 številka  številka  rabe    m2     občina
----------------------------------------------------------
  1446/3   964    cesta   6331    Trnovlje
 1026/11   927    cesta   1630    Trnovlje
----------------------------------------------------------
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišč v splošni rabi in postanejo last Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-00258/2008
Celje, dne 30. septembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.