Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2008 z dne 30. 5. 2008

Kazalo

2245. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008, stran 5741.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 31. marca 2008 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2008 (v nadaljevanju letni načrt pridobivanja in razpolaganja).
2. člen
Pridobivanje se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.828.301,00 EUR.
Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.031.715,00 EUR.
3. člen
Letni načrt pridobivanja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. |    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|     |                | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  1  |Stanovanje, 27,98 m2, k.o.   |    20.511,00|
|     |Kasaze             |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  2  |Nakupi po ponudbah etažnih   |    239.501,00|
|     |lastnikov            |         |
+---------------------+--------------------+-----------------+
|           |       Skupaj:|    260.012,00|
+---------------------+--------------------+-----------------+
DRUGE STAVBE
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. |    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|     |                | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  1  |Poslovna stavba v Žalcu, cca 655|    250.000,00|
|     |m2, k.o. Žalec         |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |             Skupaj:|    250.000,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. |    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|     |                | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  1  |Zemljišča na področju k.o    |    424.589,00|
|     |Gotovlje, cca 6.000 m2     |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  2  |Zemljišče na področju Žalca, cca|    150.000,00|
|     |15.000 m2            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  4  |Zemljišča na področju Občine  |    200.000,00|
|     |Žalec, cca 4000 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  5  |Zemljišča na področju k.o.   |    250.000,00|
|     |Žalec, cca 1.904 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  6  |Zemljišče na področju k.o.   |    14.000,00|
|     |Žalec, cca 200 m2        |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |             Skupaj:|   1.038.589,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. |    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|     |                | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  1  |Zemljišča na področju k.o.   |     6.000,00|
|     |Levec, cca 3.000 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  2  |Zemljišča na področju k.o.   |    36.400,00|
|     |Žalec, cca 18.210 m2      |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  3  |Zemljišča na področju k.o.   |     7.000,00|
|     |Levca, cca 3500 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  4  |Zemljišča na področju k.o.   |     8.400,00|
|     |Žalec, cca 4200 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |             Skupaj:|    57.800,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
CESTE IN JAVNE POTI
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+---------+--------------------------------+-----------------+
|Zap. št. |    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|     |                | sredstva v EUR |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  1  |Zemljišča – Žalec Zahod cca   |    120.000,00|
|     |12.000 m2            |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  2  |Zemljišče na področju k.o.   |    13.100,00|
|     |Šempeter, cca 800 m2      |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  3  |Zemljišča na področju k.o.   |     1.650,00|
|     |Gorica, cca 165 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  4  |Zemljišče na področju k.o.   |     1.100,00|
|     |Levec, cca 110 m2        |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  5  |k.o. Petrovče – neplodno v   |      560,00|
|     |izmeri 56 m2          |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  6  |Zemljišče na področju k.o.   |     4.300,00|
|     |Zabukovica, cca 430 m2     |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  7  |zemljišče na področju k.o.   |     6.060,00|
|     |Žalec, cca 606 m2        |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  8  |zemljišče na področju k.o.   |     3.400,00|
|     |Železno, cca 340 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  9  |Druga zemljišča na področju   |     3.930,00|
|     |Občine Žalec, cca 390 m2    |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  10  |Zemljišče na področju k.o.   |     8.300,00|
|     |Železno, cca 833 m2       |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  11  |Zemljišče na področju k.o.   |     1.500,00|
|     |Gotovlje, cca 148 m2      |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|  12  |Mreža lokalnih cest k.o. Liboje,|    10.000,00|
|     |k.o. Griže           |         |
+---------+--------------------------------+-----------------+
|     |             Skupaj:|    173.900,00|
+---------+--------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+---------------------------------+-----------------+
|Zap. št.|    Vrsta nepremičnine    |  Predvidena  |
|    |                 | sredstva v EUR |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  1  |Zemljišče na področju k.o.    |     1.200,00|
|    |Velika Pirešica, cca 1330 m2   |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  2  |Zemljišča na področju k.o.    |    11.000,00|
|    |Pongrac, cca 5610 m2       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  3  |Zemljišča na področju k.o.    |     2.000,00|
|    |Ponikva, cca 1018 m2       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  4  |Zemljišča na področju k.o.    |     3.900,00|
|    |Studence, cca 2431 m2      |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  5  |Zemljišča na področju k.o.    |      300,00|
|    |Zabukovica, cca 170m2      |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  6  |Zemljišča na področju k.o.    |     2.600,00|
|    |Žalec, cca 1337 m2        |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  7  |Zemljišča na področju občine   |     1.000,00|
|    |Žalec, cca 500 m2        |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  8  |Mreža lokalnih cest k.o. Liboje, |    20.000,00|
|    |k.o. Griže            |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  9  |Povezovalna cesta k.o. Levec   |     6.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |             Skupaj:|    48.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |                 |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Skupaj pridobivanje:       |   1.828.301,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
4. člen
Letni načrt razpolaganja vključuje naslednje nepremičnine v orientacijski vrednosti:
STANOVANJSKE STAVBE
Upravljalec stavbe je Občina Žalec.
+--------+--------------------------------+------------------+
| Zap. |    Vrsta nepremičnine    | Orientacijska  |
| št.  |                |  vrednost   |
+--------+--------------------------------+------------------+
|  1  |Stanovanjska stavba, Drešinja  |    25.380,00 |
|    |vas, 17, Petrovče, 445 m2, leto |         |
|    |izgradnje 1877, parc. št.    |         |
|    |82/1.S., št. Zk vložka 1141,  |         |
|    |1000 – k.o. Levec        |         |
+--------+--------------------------------+------------------+
|  2  |Stanovanjska stavba, Ulica   |    20.511,00 |
|    |Ivanke Uranjek 5, 44 m2, parc. |         |
|    |št. 92/3.S, št. ZK vložka 1292, |         |
|    |996 – k.o. Žalec        |         |
+-------------------------+---------------+------------------+
|             |    Skupaj:|    45.891,00 |
+-------------------------+---------------+------------------+
 POSLOVNE STAVBE
 Upravljalec poslovne stavbe je Občina Žalec
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. |    Vrsta nepremičnine    | Orientacijska |
| št.  |                 |  vrednost   |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  1  |Poslovna stavba, Pečnikova 1,  |    600.000,00|
|    |                 |         |
|    |1900, parc. št. 54/3.S, št. Zk  |         |
|    |vložka: 1983, k.o. Žalec     |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |             Skupaj:|    600.000,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. |    Vrsta nepremičnine    | Orientacijska |
| št.  |                 |  vrednost   |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  1  |Šempeter v Savinjski dolini,   |     5.000,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče, del|         |
|    |parc. št. 435/1-travnik v izmeri |         |
|    |cca 100 m2 in del parc. št.   |         |
|    |437/1-travnik v izmeri cca 100  |         |
|    |m2, obe 995 – k.o. Šempeter v  |         |
|    |Savinjski dolini, ni v uporabi, |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  2  |Levec, nezazidano stavbno    |     2.600,00|
|    |zemljišče, parc. št. 1455/101,  |         |
|    |travnik v izmeri cca 104 m2, 1000|         |
|    |– k.o. Levec, ni v uporabi,   |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  3  |Žalec, nezazidano stavbno    |    40.000,00|
|    |zemljišče, Parcele št. 643/11  |         |
|    |njiva v izmeri cca 530 m2, 640/25|         |
|    |travnik v izmeri cca 41 m2,   |         |
|    |640/30 travnik v izmeri cca 21  |         |
|    |m2, vse 996 – k.o. Žalec, ni v  |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  4  |Šempeter v Savinjski dolini,   |    250.000,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče,  |         |
|    |parc. št. 1105/1 njiva v izmeri |         |
|    |cca 4000 m2 in del parc. št.   |         |
|    |1105/10 njiva v izmeri cca 1000 |         |
|    |m2, obe 995 – k.o. Šempeter v  |         |
|    |Savinjski dolini, ni v uporabi, |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  5  |Zabukovica, nezazidano stavbno  |     9.000,00|
|    |zemljišče, del parc. Št. 68/2,  |         |
|    |gozd v izmeri cca 500 m2, 1003 – |         |
|    |k.o. Zabukovica, ni v uporabi,  |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  6  |Šempeter v Savinjski dolini,   |     3.600,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče,  |         |
|    |parc. št. 496/15, njiva v izmeri |         |
|    |234 m2, 995 – k.o. Šempeter, ni v|         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  7  |Gotovlje, nezazidano stavbno   |    22.500,00|
|    |zemljišče, parc. št. 626/2    |         |
|    |travnik v izmeri cca 500 m2 in  |         |
|    |parc. št 636/1 njiva v izmeri cca|         |
|    |1000 m2, obe 996 – k.o. Žalec, ni|         |
|    |v uporabi, lastniški delež 1/1, |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  8  |Žalec, nezazidano stavbno    |     1.200,00|
|    |zemljišče, del parc. št. 182/9. |         |
|    |997 – k.o. Gotovlje dvorišče v  |         |
|    |izmeri cca 30 m2, uporabja    |         |
|    |stranka za letni vrt, lastniški |         |
|    |delež 1/1, stavbne pravice ni.  |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Žalec, nezazidano stavbno    |         |
|    |zemljišče, parc. št. 170/5, njiva|         |
|    |v izmeri 2075 m2,        |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 171/6, njiva v izmeri |         |
|    |1957 m2,             |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  9  |Parc. št. 171/13, travnik v   |    521.000,00|
|    |izmeri 414 m2,          |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 240/1, travnik v izmeri|         |
|    |690 m2,             |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Vse 997 – k.o. Gotovlje, niso v |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Gotovlje, nezazidano stavbno   |    528.300,00|
|    |zemljišče, parc. št. 458/3,   |         |
|    |travnik v izmeri 6635 m2,    |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  10  |Parc. št. 522/129, travnik v   |         |
|    |izmeri 2004 m2,         |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Obe 997 – k.o. Gotovlje, ni v  |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  11  |Šempeter v Savinjski dolini,   |    750.000,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče,  |         |
|    |parc. št. 433/1, njiva v izmeri |         |
|    |7290 m2, njiva v izmeri 690 m2, |         |
|    |njiva v izmeri 3360 m2, travnik v|         |
|    |izmeri 1050 m2, 995 – k.o.    |         |
|    |Šempeter v Savinjski dolini   |         |
|    |(skupaj cca 16.000m2), v zakupu, |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  12  |Vrbje, nezazidano stavbno    |    121.900,00|
|    |zemljišče, parc. št. 1823/436,  |         |
|    |neplodno v izmeri 6095 m2, 996 – |         |
|    |k.o. Žalec, ni v uporabi,    |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  13  |Pongrac, nezazidano stavbno   |     9.000,00|
|    |zemljišče, parc. št. 807/4, 1020 |         |
|    |– k.o. Pongrac, travnik v izmeri |         |
|    |cca 454 m2 ni v uporabi,     |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  14  |Levec, nezazidano stavbno    |     1.000,00|
|    |zemljiišče, parc. št. 97/47, 1000|         |
|    |– k.o. Levec, travnik v izmeri 69|         |
|    |m2, ni v uporabi, lastniški delež|         |
|    |1/1, stavbne pravice ni.     |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  15  |Ložnica pri Žalcu, nezazidano  |    20.500,00|
|    |stavbno zemljišče, parc. št. 27/2|         |
|    |– travnik v izmeri 685 m2, 27/3 |         |
|    |travnik v izmeri 206 m2, 27/4  |         |
|    |travnik v izmeri 132 m2, vse 996 |         |
|    |– k.o. Žalec (skupaj 1032 m2) ni |         |
|    |v uporabi, lastniški delež 1/1, |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  16  |Šempeter v Savinjski dolini,   |     2.500,00|
|    |nezazidano stavbno zemljišče,  |         |
|    |parc. št. 731/2, k.o. Šempeter v |         |
|    |Savinjski dolini, 34 m2 ni v   |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  17  |Podlog, nezazidano stavbno    |    73.714,00|
|    |zemljišče, parc. št. 457/24,   |         |
|    |pašnik v izmeri 1817 m2, parc.  |         |
|    |št. 457/101, pašnik v izmeri 98 |         |
|    |m2, obe k.o. Zalog, ni v uporabi,|         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Žalec, nezazidana stavbna    |         |
|    |zemljišča, parc. št. 1920/14,  |         |
|    |pašnik v izmeri 884 m2, 996 –  |         |
|    |k.o. Žalec,           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1920/35, njiva v izmeri|         |
|    |3152 m2, 996 – k.o. Žalec ni v  |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  18  |Parc. št. 1858/5, njiva v izmeri |   1.000.000,00|
|    |1321 m2, 996 – k.o. Žalec    |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1920/5, njiva v izmeri |         |
|    |1753 m2, 996 – k.o. Žalec    |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1920/11, travnik v   |         |
|    |izmeri 3417 m2          |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1920/54, njiva v izmeri|         |
|    |3052 m2             |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1942 cesta, 1662 m2  |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Parc. št. 1942/5, cesta 1235 m2, |         |
|    |ni v uporabi, lastniški delež  |         |
|    |1/1, stavbne pravice ni.     |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  19  |Zabukovica, del parc. št. 2128/1,|     1.900,00|
|    |1003 – k.o. Zabukovica, cesta v |         |
|    |izmeri cca 190 m2, ni v uporabi, |         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  20  |Šempeter v Savinjski dolini,   |     9.200,00|
|    |parc. št. 1126/4, cesta v izmeri |         |
|    |500 m2 995 – k.o. Šempeter ni v |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  21  |Žalec, parc. 2141/2, cesta 299  |     3.000,00|
|    |m2, 977 – k.o Železno ni v    |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  22  |Griže, parc. št. 2128/3, cesta  |     1.900,00|
|    |159 m2, 2129/2, pot 31 m2, obe  |         |
|    |1003 – k.o Zabukovica ni v    |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  23  |Parc. št. 2103/4, pot v izmeri 53|      530,00|
|    |m2, 977 – k.o. Železno ni v   |         |
|    |uporabi, lastniški delež 1/1,  |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |             Skupaj:|   3.378.344,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+---------------------------------+-----------------+
| Zap. |  Opis stvarnega premoženja  | orientacijska |
| št.  |                 |  vrednost   |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  1  |Del parc. št. 1714/1, 1020 – k.o.|     4000,00|
|    |Pongrac, pot v izmeri cca 400 m2 |         |
|    |ni v uporabi, lastniški delež  |         |
|    |1/1, stavbne pravice ni.     |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  2  |Del parc. št. 1663/2, 978 – k.o |      80,00|
|    |Studence, pot v izmeri 160 m2 ni |         |
|    |v uporabi, lastniški delež 1/1, |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  3  |Del parc. št. 1664, 978 – k.o.  |      900,00|
|    |Studence, pot v izmeri 681 m2 ni |         |
|    |v uporabi, lastniški delež 1/1, |         |
|    |stavbne pravice ni.       |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|  4  |Parc. št. 28/2, gozd, 5.755 m2, |     2.500,00|
|    |997 – k.o. Železno, ni v uporabi,|         |
|    |lastniški delež 1/1, stavbne   |         |
|    |pravice ni.           |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |             Skupaj:|     7.480,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |                 |         |
+--------+---------------------------------+-----------------+
|    |Skupaj razpolaganje:       |   4.031.715,00|
+--------+---------------------------------+-----------------+
5. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 465-02-0062/2007
Žalec, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.