Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2007 z dne 27. 11. 2007

Kazalo

5393. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste, stran 14944.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2), (Uradni list RS, št. 94/07), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB3), (Uradni list RS, št. 94/07) ter sklepa občinskega sveta z dne 15. oktobra 2007 je Občinska volilna komisija
u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Žalec prešel na naslednjega kandidata z liste 1 Nestrankarska lista za razvoj Občine Žalec, v volilni enoti 1, ki obsega Krajevno skupnost Vrbje in Mestno skupnost Žalec, to je:
Ervin Čas, roj. 14. 11. 1951, Žalec Savinjska cesta 73, mesar, samostojni podjetnik.
Kandidat je dne 26. oktobra 2007 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana občinskega sveta Občine Žalec.
Št. 006-08/0001/2005
Žalec, dne 15. novembra 2007
Predsednik
Občinske volilne komisije
Slavko Košenina l.r.