Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3453. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec, stran 8882.

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 5. 7. 2007 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec
I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta TPC Žalec (v nadaljevanju OPPN TPC Žalec), ki ga je pod št. projekta 446/05(OPPN) izdelala Constructa d.o.o., Izpostava Ljubljana.
II.
Dopolnjeni osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 6. 8. 2007 do 19. 9. 2007. V času javne razgrnitve bo dne 29. 8. 2007 ob 17. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
III.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na MS Žalec.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0011/2004-2/3
Žalec, dne 5. maja 2007
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.